Перейти к содержимому

Правила соревнований по рыболовному спорту


Сообщений в теме: 52

#1

  Catch
 • OFFLINE
 • 2 547 сообщений
 • Город: город на Днепре

Отправлено 16 Февраль 2008 - 13:44

Правила змагань з риболовного спорту

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту
Головне управління фізичного виховання населення та масового спорту України
Федерація риболовного спорту України
У підготовці правил приймали участь:
Бурдак С.І., Сакало В.В., Свінцов В.П., Шмирьов Г.М., …….

Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для різних видів спортивної ловлі риби. Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Змагання з pиболовного споpту пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня, пропаганди і популяризації риболовного спорту.
1.2. Ці правила регламентують змагання із таких видів риболовного спорту:
– ловля риби поплавковою вудкою,
– ловля риби з льоду на мормишку,
– ловля риби спінінгом з берега та з човна,
- ловля риби фідером,
- ловля коропа.
1.3. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисто-командні та особисті. В особисто-командних змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена і команди в цілому, в особистих змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена.
1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості) поділяються за такими рівнями:
– міжнародні,
– всеукраїнські;
– обласні, м. Києва, Автономної Республіки Крим, м. Севастополя;
– міські, районні;
- в первинних колективах.
1.5. Офіційні змагання з риболовного спорту проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
1.6. Чемпіонати та Кубки України проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії "чоловіки". В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки.
1.7. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
2.1. Положення про змагання
2.1.1. Положення про змагання розробляється та затверджується організацією, яка пpоводить змагання. Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни.
2.1.2. Положення повинне містити такі розділи:
- мета та завдання;
- керівництво змаганнями;
- термін та місце проведення змагань;
- учасники змагання;
- визначення результатів;
- нагородження переможців;
- витрати;
- заявки.
2.1.3. Положення повинно бути надіслане учасникам змагань в терміни:
– змагання в первинних колективах та районні змагання – не пізніше, ніж за 1 місяць до початку;
- чемпіонати міста та області – не пізніше, ніж за 2 місяці до початку;
- всеукраїнські та міжнародні змагання – не пізніше ніж за 3 місяці до початку.
2.1.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться організаторами змагань, пpо що сповіщаються учасники змагань.
2.2. Заявка на участь у змаганнях
2.2.1. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:
– пpізвище та ім'я (повністю);
– pік наpодження;
– споpтивний pозpяд;
– вміння плавати (тільки у разі ловлі pиби з човна);
– віза лікаpя пpо допуск до змагань.
2.2.2. В заявці вказуються пpізвище та ім’я пpедставника (тpенеpа), капітана команди, а також запасного учасника. Заявка підписується кеpівником оpганізації та засвідчується печаткою.
2.2.3. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку зі складом команди.
2.3. Мандатна комісія
2.3.1. Мандатна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. Функції мандатної комісії можуть бути доручені Головній суддівській колегії змагань.
2.3.2. Мандатна комісія перевіряє дані та повноту інформації про учасників змагань та дотримання учасниками вимог Положення про змагання і дає висновок про допуск спортсменів, тренерів та представників команд до участі в змаганнях. Свій висновок мандатна комісія засвідчує протоколом.
2.4. Обов'язки організації, яка проводить змагання
2.4.1. Організація, що проводить змагання, зобов'язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам.
2.4.2. Організація, що проводить змагання:
- вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії;
- призначає мандатну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;
- забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;
- забезпечує спортсменів стартовими номерами;
- після закінчення змагань видає кожній команді або висилає поштою таблицю технічних результатів змагань.
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
3.1. Спортсмени
3.1.1. До участі у змаганнях будь-яких рівнів допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.
3.1.2. До участі в Чемпіонатах та Кубках України допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу. Склад команд на змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.
3.1.3. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного за заявою представника (капітана) команди до початку жеребкування кожного туру. Знятий із змагання спортсмен запасним спортсменом не заміняється.
3.1.4. Спортсмен на змаганні зобов'язаний виступати в спортивній формі, мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію
3.1.5. Учасник зобов'язаний знати і додержуватися цих Правил, Положення про змагання, під час змагання не шуміти і не заважати іншим учасникам, своєчасно з’явитися на старт і фініш.
3.1.6. Спортсмен, який виловив рибу виду або розміру, забороненого відповідними правилами, зобов'язаний негайно випустити її у водойму. Така риба не заліковується.
3.1.7. Учасники змагання з ловлі риби спінінгом із човнів повинні вміти плавати, що підтверджується в заявці.
3.1.8. Спортсмен не може втручатися в роботу судів. Всі довідки з питань проведення змагань і щодо результатів він повинен одержувати через представника або тренера (капітана) команди.
3.1.9. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання, спортсмен може бути підданий санкціям.
3.2. Представники, капітани та тренери
3.2.1. Представник повинний знати та додержуватись цих Правил і Положення про змагання.
3.2.2. Представник, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.
3.2.3. Представник не може втручатися в роботу суддівської колегії. Всі необхідні довідки він одержує від головного судді.
3.2.4. Представник зобов'язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, де розглядаються питання, пов'язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів.
3.2.5. Представник подає письмову заяву про зміни в команді, а також протести з приводу проведення змагань і суддівства.
3.2.6. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в нейтральній зоні сектора з дозволу судді-контролера. При ловлі риби зимовою вудкою на мормишку тренеру дозволяється з дозволу старшого судді (судді-контролера) зони підкликати свого спортсмена до межі зони. Перетинати межу зони не дозволяється обом.
3.2.7. Представники і тренери команд, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Головної суддівської колегії попереджуються або відстороняються від участі в змаганні.
3.2.8. При відсутності тренера (представника) їх обов'язки виконує капітан команди.
4. СУДДІВСЬКА КОЛЛЕГІЯ
4.1. Призначення та склад
4.1.1. Суддівська колегія призначаються та затверджуються, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія, старші судді в зонах, судді-секретарі і судді-контролери в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.
4.1.2. До складу Головної суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.
4.1.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.
4.2. Обов’язки членів суддівської колегії
4.2.1. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов'язки серед судів, призначає мандатну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.
4.2.2. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання Головної суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з представниками команд.
4.2.3. Головний суддя зобов’язаний:
– перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів; – припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників; – розглянути допущені учасниками порушення Правил змагань і протести, що надходять, і разом із головною суддівською колегією прийняти рішення;
- після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання.
4.2.4. Головний суддя має право:
а) перенести початок змагань при необхідності;
б) відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови;
в) проводити переміщення суддів у ході змагань; г) усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов'язків;
д) відмінити рішення судді, якщо воно помилкове.
4.2.5. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідного до повноважень головного судді.
4.2.6. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації.
4.2.7. Судді-секретарі працюють під керівництвом головного секретаря і беруть участь в оформленні документації.
4.2.8. Старший суддя в зоні перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань. Після закінчення туру старший суддя повідомляє Головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.
4.2.9. Старший суддя бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони на місці або приймають його в спортсменів і пред'являють разом із протоколом на зважування.
4.2.10. Судді-контролери працюють під керівництвом старших судів зони. Контролюють дотримання Правил і Положення про змагання закріплених за ними спортсменами. Про порушення попереджують спортсмена і повідомляють старшому судді зони.
4.2.11. Судді-контролери беруть участь у зважуванні улову спортсменів на місці або приймають улов у спортсмена, здають його старшому судді зони і беруть участь у зважуванні і визначенні результатів у зоні.
4.2.12. При проведенні змагань по спінінгу з човнів, старші судді і судді-контролери також знаходяться в човнах і контролюють хід змагань. При пересуванні вони не повинні створювати перешкод спортсменам. Човни суддів позначаються спеціальними знаками (прапорцями) і споряджуються рятувальними засобами. Суддя на змаганнях по спінінгу з човнів повинний уміти плавати, що повинно бути підтверджене його підписом у списку суддівської колегії.
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
5.1. Загальні положення
5.1.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач, трансформаторів, а також проводити змагання під час грози.
5.1.2. На змаганнях повинні подаватися такі звукові або світлові сигнали:
- попереджувальні – за п'ять хвилин до старту та фінішу;
- старт та фініш;
5.1.3. Після сигналу, який сповіщає про закінчення змагань зараховується риба, яка знаходиться не в воді.
Спортсмени залишаються на місці ловлі (в секторі, біля лунки) до прибуття судді-контролера. Підходити спортсменам один до одного до закінчення збору улову або зважування в секторах не дозволяється.
5.1.4. На змаганнях, що проводяться по зонній системі, після останнього сигналу, за рішенням суддівської колегії, улов зважується на місці змагань, або спортсмени здають його старшому судді зони.
5.1.5. Під час ловлі вудлище повинно знаходитися в руці, за винятком ловлі риби фідером та ловлі коропа. Якщо спортсмен кладе снасть, вона повинна бути вийнята з води повністю, за винятком моменту закидання прикормки при ловлі риби поплавковою вудкою. Вершинка вудлища під час ловлі може знаходитися в повітрі або у воді.
5.1.6. Спортсмени не мають права приймати від спортсменів та інших осіб практичну поміч у підготуванні місця змагань, снастей, насадки і прикормки, виведенні риби та надавати допомогу іншим спортсменам.
5.1.7. Після сигналу про заняття сектору або зони спортсмен може тимчасово покинути їх із дозволу судді.. Питна вода та їжа може бути передані спортсмену тільки через суддю.
5.1.8. Під час змагань спортсмени зобов’язані зберігати рибу таким чином, щоб вона залишалася живою на момент зважування (за винятком змагань з лову риби на мормишку).
5.1.9. До заліку приймається вся виловлена риба. Заліковується риба і тоді, коли вона випадково виловлена не за рот. Навмисне багріння риби забороняється. У разі наявності обмежень щодо видів та розміру риби, яка дозволена для ловлі відповідними правилами, інформація про це має бути повідомлена спортсменам перед змаганням.
5.1.10. За винятком змагань з лову риби на мормишку, риба, яка виловлена під час тренувань та змагань, випускається у водойму.
5.1.11. На всіх змаганнях учасникам забороняється користуватися електронними засобами для виявлення риби і виміру глибини, мотобурами для свердління лунок, а спортсменам і засобами радіозв'язку.
5.1.12. При проведенні міжнародних та всеукраїнських змагань, напередодні дня змагань, проводиться тренування спортсменів тривалістю не менше 3 часів.
На змаганнях з зимової ловлі риби на мормишку тренування проводиться поза місцями змагань, в умовах, що дозволяють виявити всі особливості даної водойми.
На змаганнях при ловлі риби спінінгом тренування дозволяється проводити в місцях змагань.
На змаганнях з ловлі риби літньою поплавковою вудкою при проведенні двох турів на різних ділянках, тренування проводиться на тій же водоймі, але на ділянці, що не входить у зони змагань.
При проведенні двох турів змагання з ловлі риби поплавковою вудкою на одній ділянці водойми, тренування проводиться на цій же ділянці. В цьому випадку тренування обов'язкове для всіх команд у повному складі.
На тренуваннях повинні бути присутні представники суддівської колегії.
5.1.13. Зони, сектори і човни розподіляються серед спортсменів шляхом жеребкування. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену з кожної команди. Жеребкування проводиться перед початком змагання за участю представників або капітанів команд.
5.1.14. При проведенні змагань з ловлі літньою поплавковою вудкою на річках або каналах сектор №1 повинний завжди знаходитись нижче за течією, на широких водоймах (озерах, ставках) сектор №1 повинний знаходитись зліва, якщо дивитися з берега на водойму, а розміщення секторів, відповідно, проводиться зліва на право.
5.1.15. Через несприятливі погодні умови змагання можуть бути припинені або скасовані.
Якщо погодні умови дозволяють продовжити змагання в рамках розпорядку дня, змагання можуть бути відновлені, або скорочені по тривалості. У випадку початку грози змагання негайно припиняються.
Якщо погодні умови не поліпшуються, або розпорядок дня не дозволяє продовжити змагання, то тур вважається чинним, якщо його тривалість склала не менше однієї години.
5.1.16. Після закінченні змагань спортсмени повинні прибрати в секторі (зоні) все сміття.
5.2. Тривалість змагань та склад команд
5.2.1. Тривалість офіційних всеукраїнських змагань (чемпіонати та кубки України) становить:
- ловля риби поплавковою вудкою – 2 тури тривалістю по 3 години кожний;
- ловля риби з льоду на мормишку – 2 тури тривалістю по 3 години кожний. У разі проведення змагань протягом одного дня, тривалість кожного туру може складати 2,5 години;
- ловля риби спінінгом з берега – 2 тури тривалістю по 3 години кожний;
- ловля риби спінінгом з човна – 2 тури тривалістю по 4 години кожний;
- ловля риби фідером –2 тури тривалістю 5 години;
- ловля коропа – 1 тур тривалістю 72 години.
За винятком ловлі коропа, змагання можуть проводитись протягом одного або двох днів, що визначається Положенням про змагання.
Тривалість та кількість турів у випадку всіх інших змагань визначається Положенням про змагання.
5.2.2. Склад команд на офіційних всеукраїнських змаганнях (чемпіонати та кубки України) повинен бути:
- ловля риби поплавковою вудкою – 4 спортсмени;
- ловля риби з льоду на мормишку – 4 спортсмени;
- ловля риби спінінгом з берега – 3 спортсмени;
- ловля риби спінінгом з човна 2 спортсмени;
- ловля риби фідером – 2 спортсмени;
- ловля коропа – 2 спортсмени.
Кількість спортсменів в команді у випадку всіх інших змагань визначається Положенням про змагання.
5.3. Правила проведення змагань з ловлі риби поплавковою вудкою
5.3.1. Змагання з ловлі риби поплавковою вудкою проводяться з берега на ріках, каналах, озерах або інших водоймах. Ділянка водойми, відведена для змагань, повинна бути, по можливості, прямою і мати однакові умови щодо глибини, рельєфу дна, рослинності, підходу до місця ловлі і т.ін. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути не менше 1,5 метра на віддалі, доступній сучасним спортивним снастям.
5.3.2. Ділянка водойми поділяється на 4 зони (або інше – за кількістю спортсменів у команді), які позначаються в протоколах та інформаційних табличках буквами А, В, С, D. Кожна зона поділяється на сектори, кількість яких дорівнює кількості команд, які беруть участь у змаганні. Ширина секторів повинна бути не менше 10 метрів. Місця спортсменів повинні бути відділені від місць розміщення глядачів, для чого споруджуються перегородки або натягується стрічкове огородження на віддалі не менше 10 метрів від берега. Таким же чином між спортсменами і глядачами відгороджується прохід для офіційних осіб, які беруть участь у проведенні змагань. Лише тренер команди має право входити в сектор спортсмена своєї команди; він повинний мати нагрудний знак, що засвідчує його посаду.
5.3.3. Максимальна довжина вудки не повинна перевищувати 13 метрів. Вудка може бути оснащена котушками будь-якої конструкції. Спортсмени можуть підготувати будь-яку кількість вудок, але одночасно ловити на одну.
5.3.4. Оснастка для ловлі повинна обов'язково мати поплавець. Дозволяється застосовувати лише одинарні гачки. Перевантаження поплавця забороняється (вага оснастки нижче поплавця не повинна перевищувати його вантажопідйомності).
5.3.5. Забороняється:
- ловля на донку,
- із важком, що лежить на дні із застосуванням поплавця або без нього;
- із спливаючим поплавцем або з підводною частиною оснастки, яка вільно плаває;
- на блешню, штучні мушки;
- принади, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб;
- навмисне багріння риби.
5.3.6. Саж повинний мати мінімальний діаметр 50 см і мінімальну довжину 2 метра. Під час змагань він повинний бути максимально занурений у воду, використання інших засобів для збереження улову забороняється. Спортсмен, який пред'являє до зважування покалічену рибу, піддається санкціям.
5.3.7. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, максимальні розміри яких становлять 1х1 метр, ящиками або стільцями. Вони повинні розташовуватися поза водою або частково у воді в разі потреби (із дозволу організаторів). Поруч з основною платформою, можуть бути встановлені додаткові платформи, призначені для допоміжного устаткування і матеріалів.
5.3.8. Учасникам змагань дається 120 хвилин на підготовку. З моменту прибуття на місце змагань, спортсмени повинні скласти снасті та оснащення у своїх секторах, але до сигналу не мають права залишатися в цих секторах (це також стосується осіб, що допомагають при транспортуванні снастей). Будь-яка підготовка снастей та іншого оснащення забороняються до сигналу, що дозволяє спортсменам вхід у сектор. Під час підготовки спортсмени не мають права одержувати ніякої допомоги.
5.3.9. Прикормка та насадка повинні бути природного походження. Дозволяється використання атрактантів та фарбуючих речовин. Забороняються прикормки, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб. Кількість прикормки і насадки може бути обмежено організаторами змагання. У цьому випадку вони повинні бути піддані контролю членами суддівської колегії. Максимальна кількість прикормки на один тур – не більше 17 літрів вологої суміші.
5.3.10. Дозволяється прикормлювання лише за допомогою однієї руки або за допомогою портативної рогатки, яку можна тримати обома руками, а також за допомогою чашки. Прикормка має бути сформована і закинута без яких-небудь пакувальних пристосувань або матеріалів (чохли, годівниці і т.ін.).
5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води. По закінченні тренування і турів змагань викидати у водойму залишки прикормки забороняється.
5.3.12. Підсакою можуть користуватися лише самі спортсмени.
5.3.13. Спортсменам не дозволяється приймати допомогу від будь-кого, лише капітан (тренер) має право входити в сектор спортсмена своєї команди. При цьому він може давати спортсмену тільки усні вказівки.
5.3.14. Учасники можуть використовувати виділений їм сектор за своїм розсудом, але їм не дозволяється входити або займати нейтральні зони. У своєму секторі спортсмени повинні пересуватися спокійно і без зайвого шуму. Забороняється кидати прикормку в праву і ліву нейтральні зони.
5.3.15. Вхід в сектор спортсмен здійснює після першого сигналу. Після нього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей, вимірювати глибину, готувати прикормку, встановлювати саж у воду та інше. Формовані кулі прикормки, готуються спортсменами тільки після входу в сектор. Для підготовки дається 120 хвилин.
5.3.16. Після подачі другого сигналу, за 5 хвилин до старту, спортсмени можуть починати прикормлення риби великою кількість прикормки.
5.3.17. Третій сигнал означає початок змагань, під час яких спортсмени можуть використовувати лише невеликі кількості прикормки, яку можна затиснути в кулаці однієї руки, без використання будь-якого упора (відро, підставка і т.ін.).
5.3.18. Четвертий сигнал попереджує спортсменів про те, що до закінчення туру залишилося 5 хвилин. П'ятий сигнал повідомляє про закінчення туру.
5.4. Правила проведення змагань з ловлі риби спінінгом з берега та човна
5.4.1. Змагання проводяться на прісноводних водоймах: великих і малих ріках, каналах, озерах і водоймищах. Глибина в місці змагань не повинна бути менше 1,50 метра. Ширина водойми не повинна бути менше 25 метрів.
5.4.2. Для змагань обирається ділянка водойми з максимально однаковими умовами у відношенні рельєфу дна, глибини і рослинності, яка розбивається на зони за кількістю спортсменів у команді (3 зони). Місце розташування зон визначається головною суддівською колегією, яка проводить змагання, із врахуванням особливостей водойми. Місце змагань не повинно містити ніякої небезпеки для спортсменів і глядачів.
5.4.3. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену від кожної команди. Кожна зона поділяється на сектори, кількість яких має бути в два рази більшою за кількість спортсменів у зоні. При цьому довжина сектору по береговій смузі повинна бути не менше 10 метрів.
5.4.4. Зоны позначаються трафаретами з буквами А, В, С, а їх межі –прапорцями. Ширина нейтральної смуги між зонами – не менше 5 м. Розміри трафаретів і прапорців довільні, при цьому вони повинні бути чітко видимими для спортсменів та глядачів. Зона змагань з усіх боків повинна бути відділена від глядачів нейтральною смугою шириною не менше 5 м.
5.4.5. Капітан команди має право знаходитися в нейтральній зоні і з дозволу старшого судді зони підкликати спортсмена своєї команди до межі зони, при цьому він може давати спортсмену тільки усні вказівки. Перетинати межу зони не дозволяється обом. Капітан повинний мати нагрудний знак, що засвідчує його посаду.
5.4.6. Під час жеребкування проводиться розіграш непарних секторів в кожній зоні.
5.4.7. Снасті для змагання (вудлища, котушки, жилки, штучні принади) дозволяються будь-які. Дозволяється мати при собі необмежену кількість запасних снастей.
5.4.8. Забороняється:
– застосовувати снасточки із живих і мертвих рибок;
– оснащувати важки гачками;
– використовувати дві і більше приманок, оснащених гачками ("тандеми");
– ловити рибу поза межею виділеної для змагань зони або ділянки водойми;
– застосовувати прямовисне блешніння.
– застосовувати мотори і буксирування човнів,
– ловити рибу доріжкою.
– виходити на берег без дозволу судді.
– при ловлі з берега – заходити у воду.
5.4.9. Спортсмени не повинні заважати один одному та додержуватись правил безпеки при ловлі. Під час ловлі спортсмену дозволяється переміщуватись в межах зони, при цьому віддаль між спортсменами повинна бути не менше 5 метрів. Ловити і виводити рибу дозволяється тільки з берега, не заходячи у воду.
5.4.10. Учасники можуть мати із собою необмежену кількість спінінгів. Забороняється використовувати одночасно для ловлі більше одного спінінга. Спінінгом, що використовується вважається такий, приманка якого знаходиться у воді. При переході в інший сектор, спортсмен зобов’язаний забрати із собою всі запасні спінінги.
5.4.11. Після першого сигналу спортсмен займає місце у секторі відповідно до результатів жеребкування. Після нього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей. Для підготовки дається 20 хвилин.
5.4.12. Другий сигнал означає початок змагань. Спортсмен має право ловити рибу у своєму або будь-якому вільному секторі без обмеження часу. При цьому вільним сектором вважається такий, в якому відсутній будь-який спортсмен. Заборонено робити закидання приманки в суміжні сектори.
5.4.13. Третій сигнал сповіщає про закінчення змагань. Після закінчення змагань спортсмени повинні залишатися у своїх секторах до приходу суддів, які проводять зважування риби.
5.4.14. Дозволяється проводити змагання без поділу зон на сектори. При цьому довжина зони по береговій смузі повинна бути не менше 20 метрів на кожного спортсмена. На ріках і каналах шириною 50 і більше метрів зони можуть бути розбиті з обох берегів. Нейтральна смуга між зонами повинна бути не менше 10 метрів.
5.4.15. Після першого сигналу спортсмени займають місце у зоні довільно, але не ближче 5 метрів один від одного. Після цього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей. Для підготовки дається 20 хвилин.
5.4.16. Дозволяється проведення змагань з човнів, які оснащені необхідними рятувальними засобами. Кожному спортсмену і судді виділяється окремий човен.
5.4.17. Відведена для ловлі ділянка водойми на зони і сектори не розбивається, але вона повинна бути обмежена добре видимими з човнів орієнтирами. Площа відведеної ділянки водойми не повинна бути менше 10000 кв.м. на одного спортсмена. Кожний тур може проводитися на різних водоймах, що визначається Положенням про змагання.
5.4.18. Спортсмени можуть знаходитися в межах установленої ділянки водойми в будь-якому місці та змінювати місце ловлі, проте знаходитися один від одного повинні на віддалі не менше 50 метрів.
5.4.19. За 5 хвилин до початку змагань учасники відходять на човнах від берега, по можливості вишиковуються в одну лінію і зупиняються. Прямування до місць ловлі та ловля риби починається по команді "Старт". Інший порядок старту може бути визначений в Положенні про змагання.
5.4.20. Місце і час фінішу, з врахуванням додаткового часу на шлях проходження до місця ловлі та назад, установлюється суддівською колегією і об'являється на нараді капітанів.
5.4.21. Організатори змагань повинні забезпечити суддів засобами зв'язку й оптичними приладами (біноклями та інше), а також черговим катером.
5.4.22. Якщо під час змагань виникнуть пошкодження човнів та обладнання, спортсмен має право на їх заміну. Судді зобов’язані вжитт необхідні заходи щодо заміни човна та (чи) обладнання, що вийшли з ладу.
5.5. Правила проведення змагань з ловлі риби з льоду на мормишку
5.5.1. Змагання повинні проводитись при товщині крижаного покрову не менше 10 см та температурі повітря не нижче мінус 150С.
5.5.2. Змагання можуть проводитись за двома варіантами:
- ловля риби здійснюється в зонах, в яких знаходяться по одному спортсмену із кожної команди;
- ловля риби здійснюється в індивідуальних секторах, на які розділені кожна із зон.
Варіант проведення змагань визначається організаторами в Положенні про змагання.
5.5.3. При проведенні змагань за першим варіантом, водойма розбивається на 4 зони. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену від кожної команди. Довжина зони по бероговій смузі – не менше 10 метрів на кожного спортсмена в зоні. Розміри зон установлюються з урахуванням того, щоб на кожного спортсмена припадало не менше 400 кв. м. Ширина нейтральної смуги між зонами – не менше 5 м. Зона змагань з усіх боків повинна бути відділена від глядачів нейтральною смугою шириною не менше 5 м. У нейтральній смузі дозволяється знаходитися тільки капітанам команд і представникам преси, акредитованим в оргкомітеті змагань.
Зони для проведення другого туру розбиваються на новому місці тієї ж водойми.
5.5.4. Організатори змагань забезпечують кожного спортсмена двома прапорцями для позначення лунок із номерами, що відповідають нагрудним номерам спортсменів. При цьому прапорці повинні забезпечувати їхню видимість іншими спортсменами і суддями.
5.5.5. До першого сигналу спортсмени відзначаються в протоколі судді зони, після чого розташовуються по периметру зони. Після першого сигналу (не менше, ніж за 5 хвилин до старту), спортсменам дозволяється ввійти у свою зону і зайняти одне місце для свердління лунки і позначити його прапорцем. Спортсмени не мають права використовувати другий прапорець до закінчення свердління першої лунки. При вході спортсменів у зону леза льодобура повинні бути закриті чохлом. Чохол знімається після прибуття спортсмена до місця свердління лунки. Дозволяється також підготувати удочки та інше знаряддя до лову.
5.5.6. Другий сигнал означає початок змагання. Спортсмени можуть вільно пересуватися у своїх зонах, свердлити необмежену кількість лунок, здійснювати прикормлення та ловити рибу. Місце вважається зайнятим після установки льодобура на лід, при цьому таке місце повинне бути позначене прапорцем.
5.5.7. Свердлити лунки та ловити рибу дозволяється не ближче 5 м від інших лунок, які відзначені прапорцями. Дозволяється зайняти дві лунки, позначивши їх прапорцями. Прапорець повинний знаходитися на льоду не далі, ніж у 50 сантиметрах від лунки. У разі виникнення спірної ситуації, віддаль замірюється суддями між ближніми краями лунок.
5.5.8. Забороняється залишати на льоду будь-які предмети, крім контейнерів (ящиків) для перенесення снастей або стільців, а також льодобурів. Льодобур у зоні повинен знаходитись у вертикальному положенні лезами вниз, для чого спортсмен повинен зробити у льоду глуху лунку. Забороняється розміщувати льодобур у будь-якій наскрізній лунці.
5.5.9. Забороняється закривати будь-які лунки контейнерами (ящиками), стільцями, льодобурами та іншими предметами.
5.5.10. Ловити рибу в лунці, не позначеній прапорцем, забороняється. До ловлі прирівнюється будь-яке використання лунки, включаючи свердління лунки та прикормлення.
5.5.11. Дозволяється застосовувати будь-які насадки і прикормки, крім живих, мертвых і штучних рибок і їхніх частин, а також ікри риб і яєць мурашок. Прикормку дозволяється застосовувати без використання стаціонарних годівниць. За один тур змагань дозволяється використати прикормки та насадки не більше (загальний об’єм):
- 0,5 літра для водойм без течії;
- 1 літра для водойм з течією.
5.5.12. При проведенні змагань за другим варіантом, зони розбиваються на сектори з розрахунку площі на одного спортсмена, як визначено в п.5.5.3. Між секторами в зоні можуть бути передбачені нейтральні смуги шириною до 2 метрів.
5.5.13. До першого сигналу спортсмени відзначаються в протоколі судді зони, пред’являють судді прикормку, насадку та своє обладнання для контролю, після чого розташовуються біля своїх секторів. Після першого сигналу, за 20 хвилин до старту, спортсменам дозволяється ввійти у свій сектор і розпочати підготовку до змагань – свердління лунок, прикормлення, підготовку вудок.
5.5.14. При наявності нейтральної смуги між секторами лунки можна робити в будь-якому місці свого сектору. В разі відсутності нейтральної смуги лунки не повинні знаходитись ближче 1 метра від лунок в сусідньому секторі.
5.5.15. Після другого сигналу спортсмени починають ловлю риби. Вони можуть вільно пересуватися у своїх секторах, ловити в прикормлених лунках, свердлити необмежену кількість додаткових лунок та прикормлювати.
5.5.16. Під час ловлі спортсмени не мають права одержувати ніякої допомоги, крім медичної. З дозволу судді дозволяється заміна льодобура у випадку його поломки. Після сигналу "Старт" спортсменам у зоні забороняється приймати ззовні зони насадку і прикормку.
5.5.17. На змаганнях з зимового лову риби на мормишку дозволяється ловити однією вудкою, оснащеною однією мормишкою. Довжина мормишки без гачка – не більше 15 мм, гачок одинарний впаяний. Колір та форма мормишки довільні. Застосування додаткових елементів оснастки на жилці забороняється. Спортсмени можуть мати при собі необмежену кількість запасних вудок. На конструкцію вудки не встановлюються будь-які обмеження.
5.5.18. За п'ять хвилин до закінчення туру подається третій сигнал, який попереджає спортсменів про закінчення туру.
5.5.19. Четвертый сигнал сповіщає про закінчення туру. Зараховується риба, яка не знаходиться у воді.
5.6. Правила проведення змагань з ловлі риби фідером
5.6.1. Розмітка водойми, жеребкування, проведення змагань, прикормка, насадка повинні відповідати вимогам розділу 5.3.
5.6.2. Для ловлі дозволяється використовувати тільки фідерні вудлища, які оснащені котушками будь-якої конструкції, жилки або плетені шнури та фідерні годівниці. Забороняється використання металевих струн в якості жилки. Дозволяється мати при собі необмежену кількість запасних снастей.
5.6.3. Забороняється:
- ловля риби на блешню, штучні мушки;
- використання принади, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб;
- навмисне багріння риби.
5.6.4. Прикормлення розпочинається за 5 хвилин до початку змагань і може здійснюватись будь-яким способом.
5.6.5. Під час ловлі вудлища можуть розміщатися на тримачах (підставках).
5.7. Правила проведення змагань з ловлі коропа
5.7.1. Команда складається з двох спортсменів ("двійка") та одного запасного. Жодний учасник не може виступати індивідуально. Зроблена заміна вважається остаточної.
5.7.2. Змагання можуть проводитися на великих і малих ріках, каналах, замкнутих водоймах. Спортсменам повинна бути надана можливість ловити на всій ширині водойми. Середня глибина водойми повинна бути не менше 1,50 м. Якщо змагання проводяться на річці, то її мінімальна ширина повинна бути 100 м за умови, що спортсмени не розташовуються по обидва боки берега один навпроти одного. Для водойм без течії мінімальна ширина також повинна бути не менше 100 м, але якщо спортсмени розташовані один навпроти одног на протилежних берегах, то відстань між берегами повинна бути не менше 300 м. Щільність коропа повинна бути достатньої для проведення змагання (приблизно 200-500 кг/га) із значною частиною екземплярів вагою більш 5 кг.
5.7.3. Поряд від місця проведення змага

#2

Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:48

Тут возник вот какой вопрос...
Привожу цитату С.Бурдака. может кто из наших сможет помочь.
Понимаю, чтобы ответить на этот вопрос надо больше инфы- там на чем нписана прога ест ьли исходники и все такое. Но надо знать принципиально, кто-то за это сможет взяться?
"Есть еще один наболевший вопрос, который можно сказать решать надо в спешном порядке.
У нас в поплавке практически все идее тем же путем что и в Европе.
А вот самый главный камень преткновений – жеребьевка, которая у нас на первобытном уровне.
Только у нас и у россиян на чемпионате страны может один спортсмен попасть в один и тот же сектор. Такое на международных соревнованиях полностью исключено.
Мало того что такое попадание невозможно, так еще спортсмены одной команды не могут больше одного раза попадать в край сектора.
Этот наболевший вопрос я бы решил очень легко, если бы не одно НО.
Компьютерную программу жеребьевки которая применяется на ЧЕ и ЧМ можно было бы купить за магарыч (я так думаю) но вся проблема в том что она запрограммирована на команду из 5 человек. У нас по правилам 4 человека в команде.
Нам надо или увеличивать количество спортсменов или переделывать программу (если она попадет нам в руки).
Что скажут наши программисты?
Можно ли переделать программу или надо рисовать свою?
"

#3

Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 14:03

тоесть в европе один и тотже спорцмен не может попать не только в свою зону а также и в своеместо?
но если так то почемуб не переиграть это изначально по зонам если вдруг одному и томуже спорцмену попадется одна и таже?.
по поводу програмы ну не знаю это 5 человек в команде. у нас ведь в украине как. 2 машины и 4 человека. 5 чловек это уже трудность прийдется ездить на 3 машинах и для многих это доп затраты.
хоть с другой стороны долдна ехать команда тренер и запасной но нам до этого еще далеко. это может позволить только лиш принмающая сторона. по причине доп люди смогут приехать. (не далеко)
поэтому я думаю что стоит попробовать исправить прогу. надеюсь найдутся у нас програмисты которые сумеют зделать или исправить ту прогу.

#4

Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 14:03

Надо рисовать свою.
( при отсутствии исходного текста программы, ее переделка практически не возможна, а если и возможна, то трудозатраты однозначно больше, чем написать заново )

#5

Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 15:02

Миша там идется не про зону, а про один и тот же сектор!!!

Зона может быть одинаковая.
в ручную перетягивать не получится, т.к. есть вероятность что это просто будет последний спортсмен (как было с Грозой в Херсоне)
ТАк что потом все перебягивать жребий??
На и контролировать это все надо мгновенно- прога без проблем...

Леша, я то же так думаю, что без исходников нифига не выйдет...
А скажи само написание такой проги много времени займет ну и денег?
хоть примерно??

#6

Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 15:19

ага а я чтот подумал что и зона не должна быть тойже.
тогда сори

#7

Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 16:21

Цитата

А скажи само написание такой проги много времени займет ну и денег?
хоть примерно??

Точно сформулируйте техническое задание. Что именно должна делать программа? Тогда можно ответить по срокам.

P.S. Написать можно и за "спасибо"... Это не самый тяжелый труд...

#8

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 09:30

условия примерно следующие:
Программа жеребьеки.
Вводятся номара спортмсенов по командно. Очень желательно чтобы число людей в команде можно было менять по запросу, это следовательно тянет за собой изменение числа зон.Ну и класически жеребит по зонам и секторам. Первый тур как хочет.
А вот второй тур ...
ТОже жеребит как положено случайно, но надо исключить такие случаи: один и тот же спортсмен не должен попадать в один и тот же сектор. (в туже зону можно).
Члены одной и тойже команды не должны попадать в крайние сектора (их всего 2- крайний левый это обычно А-1 и крайний правый это Д- ....).
вот примерно так.

#9

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 13:46

Я правильно понимаю?

1. Кол-во зон = кол-ву членов команды?
2. Каждый участник в каждой зоне 1 раз (или нет)?

#10

  vist
 • OFFLINE
 • 3 902 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 14:09

Цитата

Я правильно понимаю?

1. Кол-во зон = кол-ву членов команды?
2. Каждый участник в каждой зоне 1 раз (или нет)?
1. пункт правильно, в частности для нас (Украина) четыре зоны.

Вот количество секторов в зоне величина должна быть задаваемой, ну и последний момент, надо что-бы участники не попадали во втором туре в свои же сектора (это кстати автоматом и проблему крайних секторов снимет) ну пример участник А2 не смог попасть снова туда же А1 или А3 пожалуйста, еще лучше в зону В, С или D, кстати технически последнее проще сделать.

#11

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 15:47

Да первое поравильно,
а вот второе...
Один и тот же участник не должен попадать в один и тот же сектор.. в одну и туже зону можно.
и нельзя чтобы у команды в обоих турах были крайние сектора. (например член команды Х ловил 1 тур в секторе А-1. так вот во второй тур уже ни один их команды Х не должен сесть в кайний сектор- это А-1 или D- ....крайний.)
ну если совсем запутал, тогда лучше по телефону.
Но сейчас еще решается один момент, что бы один и тот же не попадал в одну и туже зону.. Решится скажу..

#12

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:11

Тогда кол-во зон должно = кол-ву членов команды.

#13

 • Город: Харьков

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:18

Леха, на ЧМ в Словакии после первого тура, тренер получал на руки распечатку где каждый спорстмен знал в какой он зоне и какой из 4...6 (точно не помню) он может занять на следующий день. Т.е. я после первого тура знал, что во второй день буду выступать в зоне "Е" и сектор мне может выпасть 2, 6, 8, 17, 20. Уже вечером сидели прикидывали кто как отловил по данным секторам и чего примерно делать если попадешь в тот или иной сектор.
Еще момент может ли спортсмен одной команды попасть во второй день в сектор где выступал свой товарищ, уточнить бы.

#14

 • Город: Харьков

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:20

Цитата

Тогда кол-во зон должно = кол-ву членов команды.
Таки да.
Для Украины 4 человека 4 зоны
Для забугра 5 человек 5 зон

Просто Навигатор предлагает сделать еще и для фестивалей всяких где число участников может быть и меньше 4 человек.

А еще можно добавить жеребьевку тренировок, т.е. команда 1 сегодня тренируется в зоне N сектора n1...n4, во второй день (если есть), то в других секторах. Жеребьевка тренировок сразу на все дни.

#15

Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:30

Вы пишите варианты. Я все соберу в кучу и попробуем сделать "универсальную" прогу с кучей входных параметров.

#16

  Gepard
 • OFFLINE
 • 11 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:50

Тоже могу поучаствовать.
Думаю, это должен быть полный комплекс регистрация-жеребьевка-результаты-итоги все в одном флаконе.
Алгоритм жеребьевки понятен.
Заниматься переделками чужого, даже при наличии исходников, труд неблагодарный. :)

#17

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:15

Кстати да. есть же несколько программ по подбивке результатов, которые гуляют по Украине их же кто-то присал??
может он и сможет добавить в них жеребьевку??
А то опять все с 0.... Но если авторы не найдутся, то постараюсь собрать в кучу все входящие условия и выложить...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПОУЧАСТВОВАТЬ!

ТАк глядишь и приведем спорт в порядок и поднимем до нормального уровня.
З.Ы. Думаю эта прога вполне пойдет и для фидера, а вот для спина надо наверно немного другая.

#18

  Gepard
 • OFFLINE
 • 11 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 12:14

Цитата

З.Ы. Думаю эта прога вполне пойдет и для фидера, а вот для спина надо наверно немного другая.
В спиннинге конечно жеребьевка отличается существенно, но можно и ее втулить. А подсчеты результатов почти не отличаются. Так что все это решаемо :)

#19

Отправлено 03 Декабрь 2009 - 10:06

В этом году в правила по мормышке внесено недольшое, но очень важное дополнение:
Было: "5.5.8. Забороняється залишати на льоду будь-які предмети, крім контейнерів (ящиків) для перенесення снастей або стільців, а також льодобурів. Льодобур у зоні повинен знаходитись у вертикальному положенні лезами вниз, для чого спортсмен повинен зробити у льоду глуху лунку. Забороняється розміщувати льодобур у будь-якій наскрізній лунці."

Стало :"5.5.8. Забороняється залишати на льоду будь-які предмети бiля не занятоi лунки, крім контейнерів (ящиків) для перенесення снастей або стільців, а також льодобурів. Льодобур у зоні повинен знаходитись у вертикальному положенні лезами вниз, для чого спортсмен повинен зробити у льоду глуху лунку. Забороняється розміщувати льодобур у будь-якій наскрізній лунці."

Другими словами, если лунка застолблена флажком, то в радиусе 5 м можно оставлять на льду разные пребметы (прикормка мотыльница, шумовка и т.д.)

#20

 • Город: Харьков

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 12:00

Да уж теперь в радиусе 5 метров можно много чего раскидать, только потом не стоит удивляться если вдруг потом пропдет (прикормка мотыльница, шумовка и т.д.) :)
Леш, а вот тут везде упоминается, что ледобур должен быть вертикально, а большинство спортсменов при стартовом закорме, кладут ледобур на колено, типа не валяется на снегу и ладно, хотя ножи опасно торчат. Что по этому поводу говорит мировая практика?

#21

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 14:04

Цитата

Да уж теперь в радиусе 5 метров можно много чего раскидать, только потом не стоит удивляться если вдруг потом пропдет (прикормка мотыльница, шумовка и т.д.) :)
Леш, а вот тут везде упоминается, что ледобур должен быть вертикально, а большинство спортсменов при стартовом закорме, кладут ледобур на колено, типа не валяется на снегу и ладно, хотя ножи опасно торчат. Что по этому поводу говорит мировая практика?

Об этом мировая практика говорит очень просто: не желательно приближаться к занятой лунке ближе 5 м. Т.е. не только ловить, но и пробегать проходить и все такое.
типа этот радиус занят и нечего в нем делать.Четкого запрета нет. Но обычно никто не приближается к другому спортмену.

#22

 • Город: Харьков

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 16:13

Не Леш, я про лунки прикалывался, я про ледобуры. Когда был линейным судьей на ЧУ замечаний пораздавал. Ну и с этим разберемся лишь бы лед включили.

#23

Отправлено 04 Декабрь 2009 - 16:31

я вообщето про ледобур и отвечал.
Если человек место застолбил флажком нечего возле него бегать так что можно за его бур зацепиться!!!

#24

Отправлено 27 Январь 2010 - 19:58

Подскажите, какие изменения внесены в правила соревнований по поплавку?

#25

Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:34

Кто может объяснить несколько пунктов правил:

5.1.5. Під час ловлі вудлище повинно знаходитися в руці, за винятком ловлі риби фідером та ловлі коропа. Якщо спортсмен кладе снасть, вона повинна бути вийнята з води повністю, за винятком моменту закидання прикормки при ловлі риби поплавковою вудкою. Вершинка вудлища під час ловлі може знаходитися в повітрі або у воді.
5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води.
Так можно ложить удилище и не вынимать снасть при забросе прикормки во время ловли или нет?
Был спор на эту тему: http://www.maver.com...php?p=8673#8673 . Но я так и не понял окончательного мнения или решения.

5.1.2. На змаганнях повинні подаватися такі звукові або світлові сигнали:
- попереджувальні – за п'ять хвилин до старту та фінішу;
- старт та фініш;
5.3.15. Вхід в сектор спортсмен здійснює після першого сигналу.
5.3.16. Після подачі другого сигналу, за 5 хвилин до старту, ...
5.3.17. Третій сигнал означає початок змагань, ...
5.3.18. Четвертий сигнал попереджує спортсменів про те, що до закінчення туру залишилося 5 хвилин. П'ятий сигнал повідомляє про закінчення туру.
Согласно пункта 5.1.2. - 4 сигнала. Пунктов 5.3.15. - 5.3.18. - 5 сигналов. 5.1.2. - это опечатка?

И ещё, где-то читал о вываживании рыбы, когда происходит заход в соседний сектор.

#26

  Sergio
 • OFFLINE
 • 1 175 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2010 - 21:04

Удилище ложить можно во время прикармливания и только,а в любом другом случае оно должно быть вынуто.
По поводу сигналов это не опечатка просто первый сигнал дается на заход в зону после которого следует 2х часовая подготовка (это только в поплавке и фидэре)а дальше как у всех.
Вываживание в соседнем секторе запрещено,но по человечески перед стартом не забывать переспросить у соседа разрешения ,не помешает)) Изображение

#27

Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:15

Цитата

Удилище ложить можно во время прикармливания и только,а в любом другом случае оно должно быть вынуто.
Во время прикармливания или докорма непосредственно в процессе соревнований?

"5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води".
То есть, можно положить удилище, забросить прикормку, потом взять его. Или всё же необходимо переложить его в левую руку, а правой забрасывать прикормку? (если правша). Цитирую: "Добавлено: Вт Авг 18, 2009 10:40 am: По поводу кормления и держания штыка в держателях, раньше этому уделяли внимание и с рогатки стреляли держась одной рукой за штык, и шар забрасывали тоже касаясь штыка." (www.maver.com.ua/forum). Я так понимаю это касается и маха?

#28

Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:27

Цитата

Вываживание в соседнем секторе запрещено,но по человечески перед стартом не забывать переспросить у соседа разрешения ,не помешает)) Изображение
Какой пункт указывает на запрещение вываживания в соседнем секторе (кроме человеческого фактора). Алексей где-то писал, что вываживание не запрещено, пока соперник не зацепит снасть своей. :spin:

#29

Отправлено 23 Февраль 2010 - 07:29

Цитата

Цитата

Вываживание в соседнем секторе запрещено,но по человечески перед стартом не забывать переспросить у соседа разрешения ,не помешает)) Изображение
Какой пункт указывает на запрещение вываживания в соседнем секторе (кроме человеческого фактора). Алексей где-то писал, что вываживание не запрещено, пока соперник не зацепит снасть своей. :spin:
жень не напрягайся. у тебя есть 10 метров зоны вот там делай все что угодно. как только твои снасти вышли за эти 10 метров твой соперник имеет полное право тебя послать с ними куда подальше)))))
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 10 М

#30

Отправлено 23 Февраль 2010 - 07:31

Цитата

Цитата

Удилище ложить можно во время прикармливания и только,а в любом другом случае оно должно быть вынуто.
Во время прикармливания или докорма непосредственно в процессе соревнований?

"5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води".
То есть, можно положить удилище, забросить прикормку, потом взять его. Или всё же необходимо переложить его в левую руку, а правой забрасывать прикормку? (если правша). Цитирую: "Добавлено: Вт Авг 18, 2009 10:40 am: По поводу кормления и держания штыка в держателях, раньше этому уделяли внимание и с рогатки стреляли держась одной рукой за штык, и шар забрасывали тоже касаясь штыка." (www.maver.com.ua/forum). Я так понимаю это касается и маха?
это касается всех удилищ!!!!!!!!.
неумееш держать правой рукой и забрасывать левой? нужно учиться.
но при желании можно положить его на подставку и прикормить быстренько. разрешогоно размера шарами!!!!

#31

Отправлено 23 Февраль 2010 - 07:50

Из практики видно, что "человеческий фактор" действует до тех пор, пока соперник не претендует на победу. Я считаю, что в правилах должны оговариваться все пункты чётко, иначе зачем нужны правила, которые нужно читать "между строк" или договариваться с соперником о том, чего в правилах нет, чтобы потом "давила жаба" и возникали конфликты.

#32

Отправлено 23 Февраль 2010 - 07:54

Цитата

Цитата

Цитата

Удилище ложить можно во время прикармливания и только,а в любом другом случае оно должно быть вынуто.
Во время прикармливания или докорма непосредственно в процессе соревнований?

"5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води".
То есть, можно положить удилище, забросить прикормку, потом взять его. Или всё же необходимо переложить его в левую руку, а правой забрасывать прикормку? (если правша). Цитирую: "Добавлено: Вт Авг 18, 2009 10:40 am: По поводу кормления и держания штыка в держателях, раньше этому уделяли внимание и с рогатки стреляли держась одной рукой за штык, и шар забрасывали тоже касаясь штыка." (www.maver.com.ua/forum). Я так понимаю это касается и маха?
это касается всех удилищ!!!!!!!!.
неумееш держать правой рукой и забрасывать левой? нужно учиться.
но при желании можно положить его на подставку и прикормить быстренько. разрешогоно размера шарами!!!!
Спасибо.

#33

Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:00

Цитата

Из практики видно, что "человеческий фактор" действует до тех пор, пока соперник не претендует на победу. Я считаю, что в правилах должны оговариваться все пункты чётко, иначе зачем нужны правила, которые нужно читать "между строк" или договариваться с соперником о том, чего в правилах нет, чтобы потом "давила жаба" и возникали конфликты.
почему же есть четкие правила. рыбу из зоны не выпускать!

#34

Отправлено 23 Февраль 2010 - 20:37

Цитата

Цитата

Из практики видно, что "человеческий фактор" действует до тех пор, пока соперник не претендует на победу. Я считаю, что в правилах должны оговариваться все пункты чётко, иначе зачем нужны правила, которые нужно читать "между строк" или договариваться с соперником о том, чего в правилах нет, чтобы потом "давила жаба" и возникали конфликты.
почему же есть четкие правила. рыбу из зоны не выпускать!
Ладно, успокоил. Просто у меня до конфликта дело ещё не доходило. Хотел прояснить ситуацию, чтобы быть готовым, если вдруг случится.

#35

Отправлено 23 Февраль 2010 - 21:23

пойми соревнования это не конфликтная зона))
есть правила если тебе чтот не нравиться или ты видиш что рядом сидящий спорцмен нарушает то зови судью и обьясни ему что не так....
это все решается мирно. судья делает предупреждение усное. следующий раз уже делает письменое итд...
главное хорошее знания правил и робота с судьей.

#36

Отправлено 24 Февраль 2010 - 07:23

Цитата

пойми соревнования это не конфликтная зона))
есть правила если тебе чтот не нравиться или ты видиш что рядом сидящий спорцмен нарушает то зови судью и обьясни ему что не так....
это все решается мирно. судья делает предупреждение усное. следующий раз уже делает письменое итд...
главное хорошее знания правил и робота с судьей.
Да понятно. Я не конфликтный. А есть где-нибудь правила на русском?

#37

Отправлено 08 Март 2010 - 14:26

На конференции Федерации рыболовного спорта Украины, которая проходила в Киеве 4 марта 2010г подведены итоги работы ФРСУ за 2008-2009гг, присвоены спортивные звания судьям рыболовного спорта :
1, Агеенко Игорь - судья национальной категории рыболовного спорта
2.Бондарь Сергей - судья 1 категории рыболовного спорта
3.Гришук Юрий - судья 2 категории рыболовного спорта
4.Видьмук Евгений - судья 2 категории рыболовного спорта
4.Качанов Виктор - судья 2 категории рыболовного спорта,
Поздравляю всех коллег за признание их заслуг!!!!
А также вручены грамоты Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта некоторым особо отличившимся :grin: :

Изображение Изображение

#38

 • Город: Днепропетровск

Отправлено 08 Март 2010 - 15:37

Молодцы!!!

#39

  Boev
 • OFFLINE
 • 1 600 сообщений

Отправлено 08 Март 2010 - 16:42

+1. Поздравляю! :grin:

#40

  Vitaha
 • OFFLINE
 • 412 сообщений
 • Город: Кировоград

Отправлено 02 Март 2011 - 12:09

Извините что не по теме. Интересует такой вопрос, могу ли я член Кировоградской федерации выступать на Кубке Украины за другую федерацию?

#41

Отправлено 02 Март 2011 - 12:54

Цитата

На конференции Федерации рыболовного спорта Украины, которая проходила в Киеве 4 марта 2010г подведены итоги работы ФРСУ за 2008-2009гг, присвоены спортивные звания судьям рыболовного спорта :
1, Агеенко Игорь - судья национальной категории рыболовного спорта
2.Бондарь Сергей - судья 1 категории рыболовного спорта
3.Гришук Юрий - судья 2 категории рыболовного спорта
4.Видьмук Евгений - судья 2 категории рыболовного спорта
4.Качанов Виктор - судья 2 категории рыболовного спорта,
Поздравляю всех коллег за признание их заслуг!!!!
А также вручены грамоты Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта некоторым особо отличившимся :grin: :

Изображение Изображение


МОЛОДЦЫ!!!!
А де простава :?: :?: :?:


:grin:

#42

Отправлено 02 Март 2011 - 13:05

[quote name="Гордей"][quote]
МОЛОДЦЫ!!!!
А де простава :?: :?: :?:


:grin:[/quote]

"Тю на тебе!" Слав, ты на дату посмотри... :scenic:
.....Хотя можно и годовщину отметить :invite:

#43

Отправлено 02 Март 2011 - 13:12

Отак от да?
Не успееш свое кровное потребовать так сразу --ТЮ :grin:

#44

Отправлено 02 Март 2011 - 19:40

Vitaha
Можешь!

#45

Отправлено 04 Март 2011 - 13:27

Цитата

Извините что не по теме. Интересует такой вопрос, могу ли я член Кировоградской федерации выступать на Кубке Украины за другую федерацию?
Можешь, но с одним моментом! В течении календарного года можно выступать только за одну федерацию! НАпример, если начал выступать за Днепро в 2011 году, то только за Днепр и выступаешь, уже за Кировоград в этом году выступать не можешь.

#46

  Sarich
 • OFFLINE
 • 406 сообщений

Отправлено 06 Март 2011 - 12:52

Цитата

Цитата

Извините что не по теме. Интересует такой вопрос, могу ли я член Кировоградской федерации выступать на Кубке Украины за другую федерацию?
Можешь, но с одним моментом! В течении календарного года можно выступать только за одну федерацию! НАпример, если начал выступать за Днепро в 2011 году, то только за Днепр и выступаешь, уже за Кировоград в этом году выступать не можешь.
Извините! Если я не понял, но у Вас, что другая область?

#47

Отправлено 06 Март 2011 - 12:56

Область может быть- Днепропетровская ,а может быть -Кировоградская :grin:

#48

Отправлено 07 Март 2011 - 09:28

Цитата

Цитата

Цитата

Извините что не по теме. Интересует такой вопрос, могу ли я член Кировоградской федерации выступать на Кубке Украины за другую федерацию?
Можешь, но с одним моментом! В течении календарного года можно выступать только за одну федерацию! НАпример, если начал выступать за Днепро в 2011 году, то только за Днепр и выступаешь, уже за Кировоград в этом году выступать не можешь.
Извините! Если я не понял, но у Вас, что другая область?
Sarich , ты с утра блинов объелся??? То ты не понял в чем "провал" http://ohota.dp.ua/n...p=115577#115577 , то в областях запутался....

#49

Отправлено 07 Март 2011 - 10:13

в попловочном спорте действует клубная система....
в других федерационая

#50

Отправлено 24 Декабрь 2011 - 10:40

Пропонуємо прийняти участь у обговоренні правил (варіантів) розрахунку місць спортсменів (береговий спінінг) з "0" результатом на сайті Львівської обласної федерації риболовного спорту http://www.active.lv...802.html#p91802